ГИПСОКАРТОН

ГИПСОКАРТОН
ГИПСОКАРТОНГипсокартонът спада към материалите за сухо строителство, обшивки на стени и тавани, често използван за създаването на преградни стени, окачени тавани, декориране, скрито осветление и дори изолация. С годините доверието над сухото строителство нарастваше и вече качествен ремонт е немислим без употребата именно на гипсокартона. Плоскостите гипсокартон се състоят от гипсова вътрешност /гипсово ядро/, което е обвито във специален много здрав картон. Този покриващ картон е идеална основа, за нанасяне на всякакви строителни материали като боя, мазилка, плочки, латекс, тапети и други.

Най-разпространеният като цяло начин за монтаж на изделие от гипсокартон и гипсфазер е върху предварително изработена и монтирана метална конструкция, която е закрепена към стената посредством винтове. Чрез този метод на конструкцията имам възможност да се създадат изключителни и много разнообразни форми на стените или окачените таваните. Те могат да бъдат кръгли, заоблени, стъпаловидни, на няколко нива и всякакви друго, които въображението ви може да роди.