ЕТЕМ Е-45Снимка с права каса 60 мм

ЕТЕМ Е-45Снимка с обла каса 68 мм

СЕТЕМ Е-45нимка с обла каса 83 мм

Е-45 е система с прекъснат термичен мост с ширина на профила 60 мм, 68 мм или 83 мм Uf — до 1,9 W/m2K Избор на дървесни цветове и цвят по RAL Профилите са с канал за обков за PVC прозорци, което позволява многоточково заключване, реглаж на пантите и бързина на монтажа Максимална структурна стабилност

Гаранция — 30 години